‘De Bergkerk van Deventer is in alle opzichten imposant. Wie via artistieke ingrepen tot verhelderende inzichten of vindingrijke beeldende toevoegingen wil komen, kan het gebouw simpelweg niet negeren. Ria Wesseling heeft dat begrepen. Op de 188 grafstenen waarmee de kerkvloer geplaveid is, bouwde zij kleine huizen die leven, gedachten en diversiteit van mensen vertegenwoordigen. Bij de uitvoering bleef Wesseling zo dicht mogelijk bij het vloeroppervlak. De aandacht werd doelbewust gefocust op de grafstenen die de fundamenten van een nieuwe stad en een kleurrijke samenleving symboliseerden. De kerkruimte werd getransformeerd tot een plaats van herinnering en verwachting, een moderne stad die volwaardig functioneerde binnen de context van eeuwenoude geschiedenis. In haar installatie verankerde Wesseling een logische samenhang met de omgeving. Buiten het kerkgebouw liepen de verbanden ‘gewoon’ door in de architectuur en historisch kaders van het Bergkwartier.’

recensie  Wim van Beek, Kunstbeeld  dec. 2001