Homepage 1Homepage 2homepage 3Homepage 4Homepage 5Homepage 6Homepage 7Homepage 8

‘binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten’

 jules deelder

 

In mijn werk ontstaan  beelden en tekeningen als schetsen voor een installatie of komen juist voort uit een gerealiseerde installatie. Voor een installatie is de geschiedenis en betekenis van een plek het uitgangspunt voor een tijdelijk, ruimtelijk werk. Mijn onderzoek start  ik meestal met denkmodellen in klei die refereren aan het dagelijkse leven. Toeval speelt een belangrijke rol. Naast installaties kunnen dichtregels of krantenfoto’s aanleiding  zijn voor een tekening of beeld.