foto sophia20190214_11575020190303_151829Homepage 120190303_120219 (2)Homepage 2homepage 3Homepage 8

‘space is the breath of art’

 frank lloyd wright

Mijn werk bestaat uit installaties voor een specifieke locatie, beelden en tekeningen.  Voor een installatie is de geschiedenis en betekenis van een plek het uitgangspunt voor een tijdelijk, ruimtelijk werk. Mijn onderzoek start  ik meestal met kleine denkmodellen in klei die refereren aan het dagelijkse leven. Toeval speelt een belangrijke rol. Deze gerealiseerde installaties kunnen naderhand ook weer leiden tot nieuwe beelden of tekeningen. Ook krantenfoto’s of teksten zijn aanleiding voor nieuw werk.