Op uitnodiging van het Vestingval Elburg twee kleine installaties gemaakt voor het thema Hanze.

Het kleine keldertje onder  museum Sjoel fingeert voor de installatie als het depot waar herinneringen liggen opgeslagen.’Hanzemedaillon’ is een samengesteld object. Het medaillon herinnert aan de zeelieden die vroeger lang van huis waren zonder contact en zoiets als een medaillon, ter herinnering  aan thuis, bij zich droegen.Het herinnert ook aan de rijkdom van de Hanzetijd die zichtbaar werd in de architectuur. Medaillons werden als ornamenten in de gevels aangebracht.

In de buitenvitrines is een installatie te zien dat  associerend op het varende Hanzeverleden  is ontstaan. De Hanzelieden waren voortdurend buiten en zullen prachtige landschappen en fascinerende luchten gezien hebben. Wat hebben zij in verhalen mee naar huis genomen? Het werk is gemaakt van olieverf op papier, bladziver op karton en ongebakken klei.