Een leven van klei 2002

Installatie bestaande uit een korte documentairefilm over  Ibrahim ‘Usta’ de oudste meester pottenbakker (80) van het dorp Avanos in Turkije. Gestempelde kleiafdrukken van doorgesneden potten tonen de uurproductie van drie jonge pottenbakkers. De installatie is op locatie gemaakt op uitnodiging van de kunstfaculteit Universiteit Ankara en het Pottenbakkersgilde Avanos. Het is een hommage aan  een verdwijnend  en ondergewaardeerd beroep. En van de oudste ambachten in de wereld verdwijnt door nieuwe technieken en materialen.
Materiaal: kleislib, papier, film en fotografie.