Buurtmuseum Rivierenwijk
Als opbouwwerker van de Raster Groep  heb ik, in 2008, voor het Buurtmuseum van de Bewoners Kopgroep de campagne ontwikkeld : ‘Als ik directeur ben van het Buurtmuseum dan maak ik een tentoonstelling over….’ Bewoners werden uitgedaagd hun ‘verborgen schatten’, hun passie te tonen.  Het Buurtmuseum richtte zich op wijkbewoners, bewoners uit heel Deventer en excursiegroepen, in het kader van de wijkvernieuwing, uit andere steden.
Tentoonstellingen en activiteiten in de periode 2008 – 2009:
El Isi – Needlework – Handwerk: hedendaagse tradities van bewoners met workshops van kunstenaars Jan ter Heide &Evelien Verkerk, videoportret van Nederlandse en Turkse handwerksters door kunstenaar Babet Olde Weghuis.
Eén ei is geen ei: collectie handbeschilderde eieren van een bewoner in het kader van Paastradities in verschillende culturen.
‘Polen in de Rivierenwijk’: storyborden voor een animatiefilm van Joanna Kalik, een jonge Poolse kunstenares uit de wijk.
‘Rivierenwijk, mijn wijk’: foto’s en verhalen op rijm van een oudbewoonster, activiste, buurtjournaliste vormgegeven door  Aukje Groustra (Baufrau).
‘Speeltuin van de toekomst’: fotoverslag  van een project van kunstenaar Germa Huijbers met kinderen uit de wijk.
Labyrint: planontwikkeling van  een bewoner voor een groen(te) labyrint in de wijk.
www.rastergroep.nl